Skip to content Skip to footer
Ministarstvo turizma i sporta u sklopu projekta Europski tjedan sporta, kao nacionalno koordinacijsko tijelo za Republiku Hrvatsku, poziva sve zainteresirane organizacije, ustanove ili pojedince da pošalju svoje prijave na #BeCROactive nagrade. Nagrade su osmišljene po uzoru na #BeActive Awards koje unazad osam godina dodjeljuje Europska komisija najaktivnijim pojedincima, obrazovnim ustanovama i tvrtkama diljem Europe za promicanje važnosti bavljenja sportom i tjelesnom aktivnošću.
Glavni cilj ovih nagrada je odati priznanje onima koji šire poruku Europskog tjedna sporta #BeActive i koji su se u protekloj godini istaknuli u promicanju tjelesne aktivnosti i bavljenja sportom u Republici Hrvatskoj. Europski tjedan sporta, inicijativa Europske komisije s ciljem osvještavanja građana o važnosti bavljenja tjelesnom aktivnošću i sportom ove se godine diljem Europe, pa tako i u Republici Hrvatskoj, održao deveti put.

Prijaviti se možete u jednoj od četiri kategorije #BeCROactive nagrada: „Obrazovanje“, „Radno mjesto“, „Lokalni heroj“ i „Međugeneracijska uključenost“.

1. Kategorija Radno mjesto

Nagrada u ovoj kategoriji je namijenjena ustanovama i tvrtkama koje potiču svoje zaposlenike na redovito bavljenje tjelesnom aktivnošću i sportom za vrijeme i nakon radnog vremena.
Prijavitelji trebaju jasno pokazati što su kao tvrtka/ustanova radili ili rade u svrhu promocije i povećanja tjelesne aktivnosti svojih zaposlenika i njihovoga sudjelovanja u sportu. Također, poželjno je pokazati kako su zaposlenici reagirali na ovu inicijativu.
U ovoj kategoriji mogu se prijaviti privatne ili javne tvrtke i ustanove. Dodatnu prednost imat će one ustanove koje su sudjelovale u ovogodišnjem Europskom tjednu sporta.
Prijave će se ocjenjivati prema sljedećim kriterijima: kreativnost, utjecaj, doseg i održivost.

2. Kategorija Obrazovanje

Nagrada se dodjeljuje isključivo obrazovnim ustanovama kao što su dječji vrtići, škole, fakulteti ili neki drugi oblik obrazovne ustanove. Prijavitelji moraju jasno pokazati što obrazovna ustanova radi ili je radila u svrhu promicanja sudjelovanja djece, učenika, studenata ili građana u sportu te njihovog bavljenja tjelesnom aktivnošću.
Pod navedeno se ne podrazumijeva samo obavezan redovni program i aktivnosti koji su propisani nastavnim planom, već je poželjno pokazati na koje se dodatne načine promiče bavljenje sportom i tjelesnom aktivnošću, unutar i izvan obrazovne ustanove.
Prijave će se ocjenjivati prema sljedećim kriterijima: kreativnost, utjecaj, doseg i održivost.

3. Kategorija Lokalni heroj

Cilj kategorije Lokalni heroj je identificirati pojedinca koji je u 2023. godini dosljedno radio na promicanju sudjelovanja u sportu i poticao okolinu na bavljenje tjelesnom aktivnošću u svojoj lokalnoj zajednici i društvu u cjelini. Prijavitelj treba prezentirati kako je osoba informirala i nadahnula okolinu na bavljenje sportom i zdravstveno usmjerenom tjelesnom aktivnošću.
Potencijalni dobitnik nagrade može primjerice biti zaposlenik tvrtke, volonter u udruzi, osoba s različitim ulogama unutar organizacije poput trenera, voditelja tima, pomoćnika, administratora kluba, člana odbora, učitelja, zaposlenika ili primjerice lokalni vijećnik. U ovoj kategoriji prijavitelj ne smije prijaviti sebe osobno, već osoba koju smatrate “lokalnim herojem”, jer ispunjava gore navedene kriterije, mora biti nominirana od strane zajednice ili pojedinca u zajednici. Nominirana osoba u kategoriji “Lokalni heroj” mora biti starija od 18 godina i mora živjeti u Republici Hrvatskoj.
Neke od inicijativa koje lokalni heroj provodi mogu biti: poticanje sudjelovanja u sportu, poboljšanje pristupa sportu i tjelesnoj aktivnosti, uključivanje u sport osoba u riziku od socijalne isključenosti, promocija sporta i tjelovježbe te slično.
Prijave će se ocjenjivati prema sljedećim kriterijima: kreativnost, utjecaj, doseg i održivost.

4. Kategorija Međugeneracijska uključenost

Novost od 2022. godine je kategorija Međugeneracijska uključenost. Cilj ove kategorije je odavanje priznanja projektima koji promiču međugeneracijski sport. Projekti mogu uključivati promicanje aktivnosti koje podižu svijest, ali i olakšavaju pristup tjelesnim aktivnostima za sve generacije. Prijavitelji moraju prikazati na koji način potiču međugeneracijsku uključenost u sport te kako omogućuju pristup tjelesnoj aktivnosti za sve dobne skupine.
Prijave će se ocjenjivati prema sljedećim kriterijima: kreativnost, utjecaj, doseg i održivost.

Tko se može prijaviti?

Na #BeCROactive nagrade mogu se prijaviti: sudionici službenih događanja Europskog tjedna sporta, organizatori aktivnosti u sklopu Europskog tjedna sporta, pojedinci i organizacije koji aktivno rade na promicanju svijesti o važnosti bavljenjem tjelesnom aktivnošću u lokalnoj zajednici, prijavitelji na poziv #BeActive Awards Europske komisije i svi oni koji su težili ostvarenju zajedničkog cilja – poticanju građana Hrvatske na bavljenje sportom i tjelesnom aktivnošću.

Kako se prijaviti?

Prijave svake od četiri navedene kategorije zaprimaju se elektronskim putem od 15. listopada do 5. studenoga 2023. godine isključivo na e-mail europski-tjedan-sporta@mints.hr . Prijava je potpuna ukoliko najkasnije do 5. studenog 2023. dostavite pravilno ispunjen i potpisani obrazac prijave i popratnu dokumentaciju. Svaka kategorija ima poseban prijavni obrazac, a svaki se prijavitelj može prijaviti samo u jednoj kategoriji.

Zaštita osobnih podataka
Dana 25.05.2018. na snagu je stupila Uredba EU o zaštiti osobnih podataka, kolokvijalno znana kao GDPR. Uredbom je definirano da se svi pravni subjekti (tvrtke, tijela javne vlasti, udruge, organizacije itd. – doslovno svi pravni subjekti) moraju uskladiti s istom.
To u praksi znači prikupljanje i obradu osobnih podataka na zakonit i transparentan način, i to tako da fizička osoba u svakom trenutku ima jasnu sliku o korištenju svojih osobnih podataka.
Stoga je iznimno važno da osobe i institucije koje se prijavljuju na #BeCROactive poziv vode računa da su osobni podaci zaštićeni od neovlaštene upotrebe, te da su sve fizičke osobe (tzv. Ispitanici) dale privole za korištenje njihovih osobnih podataka što uključuje i fotografije.
Prijavni obrasci za #BeCROactive sadrže i informaciju o posjedovanju privole fizičkih osoba za prikupljanje i obradu osobnih podataka te prijavitelje molimo da poštuju zakonsku regulativu i osobne podatke drugih osoba.
Objave nominacija i dobitnici nagrada
Na mrežnoj stranici www.europski-tjedan-sporta bit će objavljeni finalisti u svakoj od kategorija, dok će dobitnici nagrada biti proglašeni na svečanoj dodjeli #BeCROactive nagrada u studenom 2023. godine koja će se održati u Osijeku. Finaliste i dobitnike nagrada odabrat će povjerenstvo Ministarstva turizma i sporta. Pobjednicima i finalistima će biti dodijeljene prigodne nagrade.
Skip to content