Skip to content Skip to footer

Politika o zaštiti i privatnosti

Poštovani posjetitelji, dolaskom na program manifestacije „Europski tjedan sporta“ pristajete na fotografiranje i video snimanje kao posjetitelj javnog događaja. Foto i video dokumentaciju, organizator Ministarstvo turizma i sporta, će koristiti isključivo za vlastitu arhivu i za objavu u medijima i s njom će postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka i Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR).

Uvodne odredbe

Za Ministarstvo turizma i sporta, Prisavlje 14, 10000 Zagreb, OIB: 87892589782, je nacionalno koordinacijsko tijelo u Republici Hrvatskoj za projekt Europske komisije Europski tjedan sporta.

Ministarstvo turizma i sporta, kao voditelj obrade osobnih podataka prikupljenih za potrebe provedbe projekta Europski tjedan sporta izradilo je Politiku o zaštiti privatnosti korisnika usluga sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list Europske unije L 119, 4.5.2016., str. 1., u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), koja je u punoj primjeni od dana 25. svibnja 2018. godine u Republici Hrvatskoj i svim zemljama članicama Europske unije, kao i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18, u daljnjem tekstu: Zakon) odnosno sukladno pravnom okviru zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji te najboljoj europskoj praksi.

Politika o zaštiti privatnosti je jednostrano obvezujući pravni akt zasnovan na temeljnim načelima u obradi osobnih podataka, kojim se regulira koji podaci korisnika se prikupljaju, na koji način se takvi podaci obrađuju, u koje se svrhe upotrebljavaju. Politika o zaštiti privatnosti ujedno upoznaje korisnike usluga s njihovim pravima u prikupljanju i daljnjoj obradi osobnih podataka, sve u svrhu zaštite njihove privatnosti u širem smislu.

Politika o zaštiti privatnosti temelji se na sljedećim načelima obrade osobnih podataka: načelu zakonitosti, transparentnosti i najbolje prakse, načelu ograničene obrade i smanjenju količine podataka, načelu točnosti i potpunosti osobnih podataka, načelu ograničene pohrane, načelu cjelovitosti i povjerljivosti podataka, načelu odgovornosti, načelu povjerenja i poštene obrade, načelu oportunosti (svrhe obrade), načelu obrade u neimenovanom (anonimiziranom) obliku.

Politika o zaštiti privatnosti primjenjuje se na sve usluge koje nudi Društvo, pri čemu je cilj Politike na jasan i transparentan način upoznati korisnike s postupcima obrade njihovih osobnih podataka i njihovim pravima. Prije svega, korisnici se mogu u svakom trenutku obratiti Ministarstvu turizma i sporta sa zahtjevom za izmjenom ili dopunom i/ili ažuriranjem podataka koji se na njih odnose, kao i sa zahtjevom za očitovanje o tome u koje svrhe žele ili ne žele da se njihovi podaci obrađuju.

Način prikupljanja i vrste podataka koje se prikupljaju

Provedba projekta Europski tjedan sporta zahtjeva prikupljanje osobnih podataka korisnika, pri čemu se prikupljaju osnovni podaci na sljedeće načine:

 1. Izravno od strane samih korisnika usluga tako da ih korisnici sami dostave uz potpisanu privolu koja je definirana u određenom opsegu podataka koji su bitni za provedbu projekta.
 2. Iz drugih izvora odnosno od naših poslovnih partnera ili iz javno dostupnih izvora
 3. Neizravno posjetom mrežnim (web) stranicama pri čemu se radi o podacima koji su pridruženi mrežnim identifikatorima (adrese internetskih protokola te identifikatori kolačića, kao što su Google Analytics za praćenje interakcije korisnika).

Kolačići (engl. cookies) omogućavaju prikupljanje statističkih podataka o ponašanju korisnika na Internet stranicama. Kolačić je mala podatkovna datoteka koja se pohranjuje na računalo ili mobilni uređaj pri posjetu određenoj web stranici, a služi kao anonimni identifikator. Kolačić se koristi radi boljeg pružanja korisničkog iskustva svakom korisniku, spremanje preferencija korisnika, a sve s ciljem kako bi web stranice radile učinkovitije. Također, kolačić se koristi i za praćenje i ispitivanje korištenja te posjećenosti web-stranice Europski tjedan sporta. Svaki korisnik može zabraniti primanje kolačića uređivanjem/promjenama postavki u svom Internet pregledniku.

Mrežni identifikatori mogu ostaviti tragove koji, u kombinaciji s drugim identifikatorima i informacijama koje pružaju poslužitelji internetskih usluga, mogu poslužiti za identifikaciju korisnika usluge. Također, u navedenu svrhu prikupljamo i obrađujemo podatke o IP adresi posjetitelja web stranice.

Voditelj obrade vodi brigu o prikupljanju samo nužnog opsega osobnih podataka koji je potreban za postizanje zakonom utvrđene svrhe u koju se podaci obrađuju. Naši informatički sustavi su tehničkim i organizacijskim mjerama zaštićeni od neovlaštenog pristupa, izmjene ili širenja Vaših podataka, kao i od gubljenja ili brisanja.

Vrsta informacija koje se prikupljaju

Prilikom prijave fitness centara i športskih organizacija na fitness događanja i ostala događanja u sklopu Europskog tjedna sporta, prijavitelj izravno dalje sljedeće osobne podatke:

 1. ime organizatora (fitness centar i ostale športske organizacije)
 2. adresu internetske stranice i društvenih mreža (Facebook i Instagram)
 3. e-mail adresu organizatora
 4. telefonski broj organizatora
 5. fotografiju koji prijavitelji sami prilažu u svrhu promocije na društvenim mrežama
 6. adresu održavanja fitness događanja i ostalih događanja
 7. adresu organizacije koja se prijavljuje

Prilikom prijave športskih organizacija, škola i poduzeća na #BeActive Awards u sklopu European Week of Sport, prijavitelj izravno dalje sljedeće osobne podatke:

 1. Ime ispunjavatelja prijave u ime osobe ili ustanove koja se kandidira
 2. E-mail adresu kandidiranog subjekta ili osobe
 3. Telefonski broj kandidiranog subjekta ili osobe
 4. Ime i prezime kandidirane osobe ili naziv subjekta
 5. Grad i država u kojem se nalazi kandidirana osoba ili subjekt
 6. Pozicija (radno mjesto) ispunjavatelja prijave

Prilikom prijave na newsletter Europskog tjedna sporta, prijavitelj izravno dalje sljedeće osobne podatke:

 1. Ime i prezime
 2. Mail adresu

U koje se svrhe osobni podaci prikupljaju i dalje obrađuju

Osobne podatke Ministarstvo turizma i sporta prikuplja isključivo u svrhu provedbe projekta Europski tjedan sporta prilikom organizacije događanja i za potrebe marketinškog komuniciranja unutar projekta.

Ove podatke možemo proslijediti trećim osobama, a možda ćemo ih koristiti kako bi korisniku pružili ciljane promocije, ponude i reklame u djelokrugu projekta Europski tjedan sporta i Ministarstva turizma i sporta.

Prosljeđivanje korisničkih podataka

Prihvaćanjem ove Politike privatnosti korisnik službene web stranice Europski tjedan sporta daje svoju privolu da Ministarstvo turizma i sporta prikupljene korisničke podatke može prosljeđivati:

 1. Poslovnim partnerima i zaposlenicima Ministarstva turizma i sporta
 2. Nadležnim tijelima javne i državne uprave ako se radi o sumnji na zlouporabu web stranica Europski tjedan sporta
 3. U svrhu ispunjavanja zakonskih obveza

Zadržavanje korisničkih podataka

Ministarstvo turizma i sporta će prikupljene osobne podatke zadržati samo u vremenu koje je nužno za ostvarenje određene svrhe.

Sigurnosne procedure

Ministarstvo turizma i sporta na redovitoj osnovi razmatra procedure kako bi se osobni podaci zaštitili od neautoriziranog pristupa, slučajnog gubitka ili uništenja.

Promjena uvjeta

Ministarstvo turizma i sporta zadržava pravo izmjene ove Politike privatnosti, o čemu će korisnik biti pravodobno obaviješten putem službene stranice Europskog tjedna sporta ili na drugi primjeren način.

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka

Korisnik službenih web stranica Europskog tjedna sporta može se obratiti službeniku za zaštitu osobnih podataka na e-mail adresu europski-tjedan-sporta@sdus.hr s naznakom „Osobni podaci“ kako bi zatražio i dobio cjelovitu informaciju o osobnim podacima koji su pohranjeni kao i ispravak ili brisanje istih.
Skip to content