Skip to content Skip to footer

Navigacija pogleda

Događaj navigacija pogleda

Danas

Školski dan

Trg „Poljana“, Šibenik

Cilj Školskog dana je promicanje tjelesne aktivnosti i zdravlja među…

Dan mladih

Svetište Gospe od otoka / Gospina livada, Solin

Dan mladih nastao je s ciljem popularizacije sporta i tjelesne…

#BeActive Night

Europski trg, Zagreb

Cilj #BeActive Night-a je građanima prikazati prednosti noćnog vježbanja na…

Skip to content