Prijava – događanja


Preostali broj znakova: 1500

Fotografija

Pošaljite nam fotografiju aktivnosti koje provodite ili Vaš logo koji možemo koristiti u daljnjim promocijama na društvenim mrežama! Molimo, pripazite da imate pravo na korištenje fotografije.


Lokacija


Potvrđujem da su uneseni podaci i informacije točni.
Potvrđujem da će prijavljeni događaj biti besplatan za građane ili s minimalnim iznosom kotizacije.
U svrhu promocije događaja, koristit će se vizuali Europskog tjedna sporta.


* Obavezna polja za unos