Prijava događanja


  Preostali broj znakova: 1500

  Fotografija

  Pošaljite nam fotografiju aktivnosti koje provodite ili Vaš logo koji možemo koristiti u daljnjim promocijama na društvenim mrežama! Molimo, pripazite da imate pravo na korištenje fotografije.


  Lokacija


  Potvrđujem da su uneseni podaci i informacije točni.
  Potvrđujem da će prijavljeni događaj biti besplatan za građane ili s minimalnim iznosom kotizacije.
  U svrhu promocije događaja, koristit će se vizuali Europskog tjedna sporta.


  * Obavezna polja za unos