Natječaji Europske komisijeOstali natječaji Europske komisije

Objavljen poziv Europske komisije za podnošenje prijedloga u području športa

Europska komisija objavila je poziv za podnošenje prijedloga športskim organizacijama za:

“Šport kao alat za integraciju i socijalnu uključenost izbjeglica”

Mogućnosti koje pružaju športski projekti jedan su od najboljih načina za socijalno uključivanje izbjeglica u društvo te se sve više koriste u mnogim državama članicama Europske unije. Sukladno tome sve je važnija uloga lokalnih športskih projekata. Ovaj natječaj doprinosi boljoj integraciji izbjeglica kroz šport.

Više informacija o pozivu kao i prijave možete pronaći na https://ec.europa.eu/sport/funding/calls/integration-social-inclusion-refugees-2020_en

„Razmjene i mobilnost u športu”

Šport je moćan alat koji ujedinjuje ljude na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te razvija kontakte među ljudima. Suradnja, partnerstva i razmjene na lokalnoj razini, unutar zemalja članica i onih zemalja koje to nisu, mogu pozitivno utjecati na društvene promjene. Razmjena ljudi, ideja i uspješnih praksi može biti korisna za pojedince, njihove organizacije te šport i društvo u cjelini. Cilj ovog natječaja je poduprijeti športske organizacije kroz obuku osoblja.

Više informacija o pozivu kao i prijave možete pronaći na https://ec.europa.eu/sport/funding/calls/call-proposals-exchanges-and-mobility-sport-2020_en.
 

“Korištenje športa kao alat za nadgledanje i poučavanje mladih u riziku od radikalizacije”

Šport ima važnu ulogu u rješavanju izazova bolje integracije ljudi u društvo stoga može doprinijeti jačanju vrijednosti kao što su tolerancija, integracija i interkulturalni dijalog. Na inicijativu Europskog parlamenta, cilj ovog natječaja je podupiranje projekata športskih organizacija, a posebno će se usredotočiti na praksu športa i tjelesne aktivnosti kao alata za pomoć boljoj integraciji stanovništva koje je u opasnosti od isključivanja iz društva.

Više informacija o pozivu kao i prijave možete pronaći na https://ec.europa.eu/sport/funding/calls/call-monitoring-and-coaching-through-sports-2020_en

 

„Programi amaterskih sportova i infrastrukturne inovacije“

U Europi se šport i tjelesne aktivnosti tradicionalno odvijaju u športskim klubovima i organizacijama. U tim tradicionalnim strukturama športske se aktivnosti organiziraju u skladu s fiksnim pravilima („pravilima igre”), a u mnogim slučajevima u velikim, skupim športskim objektima. Cilj ovog Poziva je pružiti priliku športskim organizacijama da razviju i promiču nove oblike bavljenja športom i tjelesnom aktivnosti prilagodbom infrastrukture i/ili ponude športskih aktivnosti/programa.
Na Poziv se mogu javiti:

Više informacija o pozivu kao i prijave možete pronaći na https://ec.europa.eu/sport/funding/calls/grassroots-sport-infrastructure-innovation_en.