Objavljeno, 20. listopada 2021.

EU4 Health Program je osnovan 2021. godine s ciljem poboljšanja javnog zdravlja na području EU kroz prevenciju bolesti i promociju zdravlja, međunarodne suradnje u području zdravstva, zaštite ljudi od zdravstvenih prijetnji, poboljšanja pristupa medicinskim proizvodima te jačanja nacionalnih zdravstvenih sustava. Poziv je otvoren do 25. siječnja 2022., a raspoloživi proračun je 4.400.000 eura.

Akcijski grantovi za inicijativu „HealthyLyfestyle4All“: promotion of Healthy lifestyles – EU4H-2021-PJ-09

HealthyLyfestyle4All je inicijativa kojoj je cilj promicanje zdravih životnih stilova u EU, osobito među djecom. Ovaj je poziv nastao na temelju podatka da se trenutno samo 3% nacionalnih budžeta za zdravstvo troši na promociju zdravlja i prevenciju bolesti. Stoga je prepoznata potreba za podrškom država članica i dionika u promicanju zdrave prehrane, redovite tjelesne aktivnosti i stvaranja fizičkog i društvenog okruženja u kojem je donošenje zdravih odluka jednostavno.

Cilj poziva je podržati inicijativu kroz jačanje komponenti zdravstvene pismenosti s fokusom na školsko okruženje, osiguravajući jednak pristup aktivnostima svim društveno-ekonomskim skupinama. Projektima se nastoji poduprijeti države članice u stvaranju zdravog školskog okruženja.

Očekivani rezultati:

a) Stvaranje zdravog školskog okruženja koje promiče zdrave stilove života s učinkom širenja na cijelu zajednicu;

b) Širenje međusektorske suradnje za promicanje zdravih stilova života među generacijama;;

c) Ulaganje u zdravo školsko okruženje, uključujući zdravu školsku prehranu.

Projekti bi trebali pomoći u poboljšanju zdravog načina života djece i mladih, a time i posljedično smanjiti učestalost kroničnih bolesti te smanjiti njihov utjecaj na zdravstvene sustave i sustave za socijalnu skrb. Također, cilj je osiguranje rasta i konkurentnosti ekonomije kroz osiguranje zdrave radne snage.

Nadležno tijelo: Health and Digital Executive Agency

Raspoloživi proračun:  4.400.000 EUR

Prijedlozi koji će se financirati u okviru ove teme: do 3 prijedloga

Trajanje prijedloga: između 12 i 36 mjeseci. S obzirom na složenost aktivnosti koje će se financirati u okviru ove teme, preporučena duljina projekta je 24 do 36 mjeseci.

Podnositelj: mora biti u stanju dokazati svoju sposobnost uključivanja obrazovnog i zdravstvenog sektora te preuzeti obveze od nadležnih lokalnih/regionalnih/nacionalnih tijela.

Prijave: od 14. listopada 2021. godine do 25. siječnja 2022. godine putem portala Europske komisije Funding & tender opportunities.