Europski školski sportski dan


Pozivamo sve škole diljem Hrvatske da istog dana organiziraju aktivnosti koje uključuju tjelovježbu i predavanja na temu važnosti tjelesne aktivnosti.

Europski školski sportski dan je paneuropska inicijativa čiji je glavni cilj promocija tjelesne aktivnosti i zdravlja među učenicima. Kao jedna od fokus tema Europskog tjedna sporta u Hrvatskoj se provodi već posljednjih šest godina i ostvaruje značajne rezultate. Ove godine očekujemo još viši stupanj aktivnosti naših učenika te Vas pozivamo da se prijavite! Poticanjem svoje školske zajednice na aktivnost u sklopu kampanje #BeActive, može se pomoći u smanjivanju zabrinjavajućih trendova opadanja tjelesne aktivnosti među djecom i mladima.

Škole, odgojne ustanove, udruge i organizacije koje žele sudjelovati trebaju prijaviti svoje voditelje i koordinatore u ustanovama ili organizacijama na službenim stranicama Europskog školskog sportskog dana.

Sve škole putem elektroničke pošte dobivaju plakate, brošure i upute o organizaciji te po potrebi potvrdnice i zahvalnice za sudionike manifestacije.
Svaka institucija je dužna nakon obilježavanja Europskog školskog sportskog dana poslati svoje kratko Izvješće koje sadrži broj djece koja su sudjelovala u aktivnostima, broj voditelja i administrativnog osoblja koji su vodili aktivnosti, vrstu aktivnosti koji su proveli te fotografije i video zapise o provedenoj manifestaciji.
Tek predajom navedenog Izvješća, navedena institucija, udruga ili organizacija potvrđuje svoje sudjelovanje.

Nositelj i koordinator ove hvalevrijedne manifestacije za Republiku Hrvatsku je Kineziološki fakultet Sveučilišta u Splitu, članica EUPEA-e (European Physical Education Association).

Definirano je pet najvažnijih razloga za održavanje Europskog školskog sportskog dana:

  1. Naglašavanje važnosti tjelesne i zdravstvene kulture te školskog sporta
  2. Stvaranje zabavnih i zanimljivih tjelesnih aktivnosti za mlade
  3. Promicanje zdravlja i dobre forme kroz cjeloživotno učenje
  4. Poticanje uključenosti u društvo i razvoj društvenih kompetencija među učenicima
  5. Povezivanje s drugim europskim zemljama

Organizacija se temelji na volontiranju te zahtijeva podršku škola i lokalnih zajednica. Škole koje sudjeluju u ovoj inicijativi postaju dijelom pokreta #BeActive koji sponzorira Europska komisija.

Za sudjelovanje je potrebno osmisliti aktivnosti koje mogu ojačati karakter i društvene vještine učenika u trajanju od 120 minuta. Mnogi sportovi i igre mogu pomoći u jačanju samopouzdanja, zauzimanju pozitivnog stava i razvijanju drugih osobina koje utječu na kreativnost, snagu duha i empatiju.

Planirane aktivnosti trebaju biti primjerene dobi, interesima i sposobnostima učenika. Uz tjelesnu aktivnost jednako je važna i dobra zabava. Učenicima koji zahtijevaju posebnu pažnju (npr. nisu u dobroj formi, imaju manjak samopouzdanja, postoji tjelesni nedostatak) treba osmisliti aktivnosti koje bi te učenike potaknule na sudjelovanje i ojačale njihovu integraciju u zajednici.

Sudjelujte i vi!