Naziv događaja:
Organizator:

Vrsta događaja:

Početak događaja:
Kraj događaja:

Kratak opis događaja i planiranih aktivnosti (najviše 1500 znakova): 1500

Internetska stranica:
Facebook:
Instagram:
Vaša e-mail adresa
Vaša kontakt broj

Fotografija

Pošaljite nam fotografiju aktivnosti koje provodite ili Vaš logo koji možemo koristiti u daljnjim promocijama na društvenim mrežama! Molimo, pripazite da imate pravo na korištenje fotografije.

Lokacija

Grad:
Adresa:
Adresa za dostavu promotivnog materijala ukoliko je različita od adrese fitness centra:

Potvrđujem da su uneseni podaci i informacije točni.
Potvrđujem da će prijavljeni događaj biti besplatan za građane ili s minimalnim iznosom kotizacije.
U svrhu promocije događaja, koristit će se vizuali Europskog tjedna sporta.