Pozivamo sve fitness centre u Hrvatskoj da, u sklopu promocije ciljeva EWoS-a, prema njihovim mogućnostima ponude građanima jedan dan ili cijeli tjedan besplatnog vježbanja u svom centru. Centri koji prihvate poziv i odazovu se ovoj akciji, biti će predstavljeni javnosti putem medija.

POZIV FITNESS CENTRIMA

22. – 30. rujna 2018. Sportski i fitness klubovi 

Prijavljenim klubovima i centrima poslat će se promo vizuali, te će biti promovirani zajedno sa samim događajem na radiju, dalekovidnici, društvenim mrežama i slično. SDUŠ će također pozvati centre i klubove da ponude godišnji ili mjesečni popust na članarinu za one koji su sudjelovali u aktivnostima tokom cijelog tjedna sporta ili građane koji potaknu druge da im se pridruže.

PRIJAVNI OBRAZAC ZA FITNESS CENTRE!

Popis fitness centara koji će otvoriti vrata građanima i ponuditi besplatno vježbanje