Zatvaranje Europskog tjedna sporta – Vukovar

Zatvaranje Europskog tjedna sporta održat će se na sportskim objektima Vukovar, na prostoru plivališta Vukovar, a u suradnji s Javnom ustanovom, Zajednicom sportskih udruga i pojedinim klubovima iz grada Vukovara.